Blog
Terug naar Nieuws

80-89 jarigen worden door de GGD opgeroepen en geprikt

02/02/2021 – Na de 90-plussers komen nu ook de 80-89 jarigen vanwege hun leeftijd in aanmerking voor vaccinatie (geboren tussen 21-01-1931 t/m 21-03-1941). Vanaf 29 januari is het RIVM gestart met het uitnodigen van de 85-89 jarigen voor een vaccinatie op een GGD-vaccinatielocatie en vanaf vrijdag 5 februari ontvangen de 80-84 jarigen een uitnodigingsbrief. Zij worden daar net als de 90-plussers gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin.

Niet iedereen wordt op hetzelfde moment uitgenodigd. Vanaf 29 januari tot begin februari worden de 85-89-jarigen gefaseerd uitgenodigd. Bij de fasering van deze groep is geen selectie op leeftijd gemaakt. Het uitnodigingsproces van de 80-84 jarigen loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er opnieuw gefaseerd wordt uitgenodigd te beginnen bij de 84-jarigen. Deze groep wordt dus van oud naar jong uitgenodigd.
 
De GGD kan een gezamenlijke afspraak inplannen voor stellen die in de groep 80-90 én 90+ vallen. Dit kan zodra zij allebei een uitnodigingsbrief hebben ontvangen.

Written by Kees van Dalsen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *