26/06/2021 – Persoonsgerichte zorg vraagt toenemend om digitalisering en de zorg wordt steeds digitaler… dus ontwikkelt uw huisarts mee. Naast de face to face en belcontacten met patiënten is beeldbellen met patiënten een mooie aanvulling op de praktijkvoering. Het kan een passende vorm zijn voor contact tussen huisarts of praktijkverpleegkundige met u als patiënt als er een vraag is waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is.

Beeldbellen is anders dan een face to face consult maar biedt ook zijn voordelen:

  • Consulten met beeld zijn persoonlijker dan telefonische consulten.
  • En je behoudt de non-verbale communicatie.
  • Ook kan het zijn dat mensen zich meer op hun gemak voelen. In hun eigen omgeving gedragen ze zich natuurlijker en praten ze gemakkelijker, doordat ze enige afstand voelen door het beeldscherm dat ertussen zit.
  • Voor patiënten is het beeldbellen handig: ze hoeven niet naar de praktijk te komen, dus geen reis- en wachttijd.

Voorbeelden van consulten waarbij beeldbellen kan worden ingezet:

  • Adviesvragen over bijvoorbeeld anticonceptie, acne, zwangerschapswens, infertiliteit.
  • Vervolgconsult na lab of urineonderzoek
  • Monitoring van patiënten die bijvoorbeeld eigen meetapparatuur thuis hebben (telemonitoring)
  • Huidbeeld en patiënt kan niet op spreekuur komen.
  • Psychische klachten, vraag over bijvoorbeeld verwijsbrief psycholoog.
  • Verwijsbrief maken op verzoek andere zorgverlener: bv via opticiën naar oogarts, via audioloog (Schoonenberg of Into Ears) met verzoek verwijzing KNO-arts, via fysiotherapeut verzoek beeldvormende diagnostiek zoals Röntgenfoto of MRI, verwijzing orthopeed, verzoek verwijzing naar diëtiste.

Vraagt u de assistente bij het maken van de afspraak naar de mogelijkheden!

Voorafgaand aan de beeldbelafspraak ontvangt u een link op het mobiele nummer of e-mailadres. Deze link is 2 uur geldig.