Dokter Blankers is begin november 2014 geslaagd voor de kaderarts opleiding diabetes mellitus (suikerziekte). De kaderopleiding is een twee jaar durende opleiding voor huisartsen die zich willen ontwikkelen tot expert op het gebied van diabetes mellitus. Een expert, opgeleid om de deskundigheid van huisartsen c.q. zorggroepen te bevorderen en daarmee de kwaliteit en inbedding van de diabeteszorg vanuit de huisartspraktijk te vergroten. Het aantal mensen met diabetes bedraagt nu 740.000 en stijgt de komende jaren verder. De zekerheid dat intensieve zorg het aantal en de ernst van complicaties kan beperken maakt een goed gestructureerde zorg voor mensen met diabetes noodzakelijk.