Blog
Terug naar Nieuws

Herstart ketenzorg diabetes mellitus en hart- en vaatziekten (CVRM)

Sinds half maart verloopt de (keten)zorg door de praktijkverpleegkundigen anders dan u van ons gewend bent. Door het coronavirus vond de zorg vooral plaats via belafspraken of soms ook via beeldbellen. Nu de overheid de maatregelen versoepelt en de eerste piek van de coronavirus voorbij is, wordt de reguliere zorg weer opgestart, óók bij de praktijkondersteuners.

Onze diabetes / hart- en vaatziekten (CVRM) zorg aan u gaan we in de huisartsenpraktijk ook weer opstarten. Patiënten worden benaderd voor een afspraak hiervoor bij de praktijkverpleegkundigen. Mogelijk wordt de afspraak voorafgegaan door bloedprikken bij de bloedafname locatie van de Star-Shl in het gezondheidscentrum.

Om de wachttijd in de huisartsenpraktijk zo kort mogelijk te houden vragen we u niet té vroeg naar de praktijk te komen. Daarnaast zullen we strikter dan u mogelijk van ons gewend bent de tijd van het consult in de gaten houden, zodat er niet teveel patiënten tegelijkertijd in de wachtruimte zitten. We willen u verzoeken het gesprek goed voor te bereiden, zodat dit zo goed mogelijk verloopt. Welke onderwerpen wilt u per sé bespreken, welke vragen heeft u? De praktijkverpleegkundige heeft hulpmiddelen om uw vragen op een rijtje te zetten. Als u hier behoefte aan heeft, kunt u dat kenbaar maken bij uw praktijkverpleegkundige.

Áls u naar de huisartsenpraktijk komt, gaan wij ervan uit dat u gezond bent en géén klachten heeft. Wellicht ten overvloede willen we u hierbij wijzen op de volgende aandachtspunten.

  • Heeft u koorts en / of luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen, keelpijn, dan blijft u thuis en belt u de huisartsenpraktijk.
  • U dient een afspraak te hebben met de praktijkondersteuner. Dit geldt óók voor het bloedprikken. Hiervoor maakt u een afspraak via de website van STAR Shl.
  • U komt zoveel mogelijk alléén naar de huisartsenpraktijk.
  • Reinigt u bij binnenkomst uw handen bij de daarvoor ter beschikking gestelde handalcohol dispenser.
  • Wij geven geen handen.
  • Houdt afstand van elkaar, geef elkaar de ruimte en wees geduldig.

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen of opmerkingen hebben, wilt u dan contact opnemen met uw praktijkverpleegkundige.

Written by Kees van Dalsen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *