Blog
Terug naar Nieuws

Huisartsen helpen bij oproepen voor coronavaccinatie 90-plussers

24/01/2021 – Naast de medewerkers in de acute zorg en verpleeghuis en thuiszorg gaat de GGD volgende week ook starten met het vaccineren van de alleroudsten van onze samenleving: iedereen van 90 jaar en ouder die nog mobiel genoeg is om naar een priklocatie te gaan. In totaal ongeveer 90.000 Nederlanders. Bij ons in de praktijk zijn dat er ongeveer 70. Het vaccin kan alleen op een priklocatie van de GGD gegeven worden, dus niet thuis. Dit heeft te maken met de bewaarcondities van het vaccin. Het uitnodigen van deze kwetsbare groep zullen wij als huisartsen gaan doen. De 70 mensen om wie het gaat worden op korte termijn door onze praktijk per brief benaderd over de gang van zaken. Als je ook maar enigszins mobiel bent met rolstoel of rollator is ons advies naar de GGD locatie te gaan om uzelf en uw omgeving te beschermen tegen de gevolgen van COVID-19. Thuisprikken gebeurt ook, maar pas over een onbekend aantal weken. Wanneer we thuis kunnen gaan prikken is nog niet duidelijk en kan nog even gaan duren. Hoe het oproepen van de overige leeftijden zal gaan is ook nog onbekend.

Written by Kees van Dalsen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *