Op verzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen en Patiëntenfederatie Nederland is een noodvoorziening opgesteld om de zorg voor COVID-19 patiënten beter in te regelen en de druk op de huisartsenposten en Spoedeisende Hulp te verlichten. In dit nieuwsbericht treft u meer informatie over de noodvoorziening en de wijze waarop aan deze maatregel uitvoering wordt gegeven.

Wat houdt deze noodvoorziening in?
De noodvoorziening maakt het mogelijk om gegevens van patiënten die de toestemmingsverklaring voor uitwisseling van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem op status ‘onbekend’ hebben staan, toch in te zien. Hierdoor kan sneller gewerkt worden, omdat niet alle recente huisartsgegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en ingetypt in de systemen. In tegenstelling tot de reguliere LSP opt-in (Landelijk Schakelpunt), wordt in de noodvoorziening alleen de professionele samenvatting beschikbaar gesteld. Voor patiënten die expliciet toestemming hebben geweigerd voor inzage via het LSP verandert er niets: deze gegevens zijn en blijven niet inzichtelijk. 

Om uitwisseling over heel Nederland mogelijk te maken, zijn de regiogrenzen (het LSP werkt met 44 regio’s) tijdelijk opgeheven. Zie hiervoor ook de informatie op de website van Volgjezorg. Deze werkwijze geldt zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 juni 2020.

Meer informatie over de noodvoorziening vindt u op de websites van de LHV, het NHG, de Rijksoverheid en Inzage op de HAP.

Wet- en regelgeving
Volgens de wet is expliciete toestemming nodig voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem als het LSP. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft hier (nog) geen keuze in gemaakt. Om de noodvoorziening mogelijk te maken, wordt een afwijking van de wet tijdelijk gedoogd. Het toestemmingsvereiste wordt anders ingericht voor patiënten die nog geen keuze hebben vastgelegd. De patiënten hoeven de toestemming tijdelijk niet vooraf aan de huisarts te geven. Dit neemt echter niet weg dat, wanneer de patiënt aanspreekbaar is, vóór de inzage op de HAP nog wel mondeling toestemming aan de patiënt moet worden gevraagd. 

Het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het OM en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben deze tijdelijke maatregel kritisch beoordeeld en bekrachtigd. De LSP-uitwisselingen voldoen hiermee volledig aan de geldende wet- en regelgeving, mits op de juiste wijze vastgelegd. Zie voor meer informatie ook het artikel met veelgestelde vragen over de juridische en privacygerelateerde aspecten van de noodvoorziening.

Voor de binnen cluster bevragingen is deze toestemming niet benodigd. Het betreft hier namelijk geen uitwisseling van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem zoals bepaald in de WABVPZ. Zie hiervoor ook onze privacycampagne, Privacy | Goed voor elkaar.

Heeft u als patiënt problemen met het bovenstaande laat het ons weten! Wij kunnen uw status wijzigingen in “niet toegestaan om gegevens te delen”.