Blog
Medewerkers
Terug naar Praktische informatie

Medewerkers

<< Terug

Op de foto van links naar rechts, van boven naar beneden:
Bovenste rij: M.G. Mes-Krowinkel, J.F.M. Blankers, Carolien Reijm, W.J. ten Hoeve, M.K. Liem, C.L. van Dalsen. Middelste rij: Heleen de Jong (niet meer werkzaam), Miranda Saveur (niet meer werkzaam), Sandra de Raadt, Jorinde van der Tholen, Marleen Wuring, Tineke Heuvelman, Ria van der Noort. Onderste rij: Carin van der Ham, Erna Kalkman.

Mariska Plessius (assistente), Sharon van Es (assistente). Krissie Vermeij (assistente) en Rosemarijn de Vin (praktijkverpleegkundige) ontbreken op de foto.

Medewerkers:
Huisartsen: J.F.M. Blankers, C.L. van Dalsen, mevr. W.J. ten Hoeve, mevr. M.K. Liem, mevr. M.G. Mes-Krowinkel. Assistentes: Sandra de Raadt, Krissie Vermeij, Jorinde van der Tholen, Mariska Plessius, Sharon van Es, Carin van der Ham, Marleen Wuring, Carolien Reijm, Erna Kalkman, Ria van der Noort. Praktijkondersteuners: Tineke Heuvelman (poh-s), Rosemarijn de Vin (poh-s), Ellen van den Hoogen (poh-o), Anne van Deijck (poh-ggz), Peter Prins (poh-ggz), Miloe Smit (poh-ggz), Anja Krijne (poh-ggz) en Ditta de Kruijff (poh-ggz).

Het rooster van de huisartsen vindt u bij Openingstijden.

Assistentes:
De assistentes hebben een eigen spreekuur voor kleine verrichtingen, zoals het uitspuiten van oren, het aanstippen van wratten, injecties of het maken van een uitstrijkje. U kunt bij de assistentes telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Praktijkondersteuners:
Er zijn op de praktijk drie verschillende soorten praktijkondersteuners: somatiek (poh-s), ouderenzorg (poh-o) en geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz).

De praktijkondersteuners somatiek (praktijkverpleegkundigen, poh-s) zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen als diabetes mellitus (suikerziekte), COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en risicofactoren voor hart- en vaatziekten (roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol). Daarnaast ondersteunen zij de huisartsen bij vele werkzaamheden, bijvoorbeeld stoppen met roken, gewichtsbeheersing, het organiseren van thuiszorg, wondzorg. U kunt bij de assistentes telefonisch of aan de balie een afspraak maken. Op maandag, dinsdag en woensdag is Tineke Heuvelman aanwezig. Op maandagochtend, donderdag en vrijdag is Rosemarijn de Vin aanwezig.

Het aandachtspunt van de praktijkondersteuner ouderenzorg (poh-o) is het proactief opsporen van problemen van kwetsbare ouderen en zorgen dat er waar mogelijk adequate zorg ingezet wordt. Doel is dat de gezondheid en het welzijn van de ouderen te bevorderen en ervoor zorgen dat mantelzorgers waar mogelijk minder belast worden. U kunt bij de assistentes telefonisch of aan de balie een afspraak maken. De poh-o Ellen van den Hoogen is op dinsdagen in de praktijk aanwezig. De overige dagen werkt zij vanuit de andere huisartspraktijken in het gezondheidscentrum.

De praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) zijn er om u te begeleiden bij psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek. U kunt bij de assistentes telefonisch, aan de balie of online een afspraak maken. De poh-ggz werken op alle werkdagen in het gezondheidscentrum.

<< Terug

Written by kim-admin-krimpen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *