Blog
Medewerkers
Terug naar Praktische informatie

Medewerkers

<< Terug

Op de foto van links naar rechts, van boven naar beneden:
Bovenste rij: Mariska Plessius, C.L. van Dalsen, Anouschka Versluijs, M.G. Mes-Krowinkel, Jorinde van der Tholen, Marleen Wuring, Tineke Heuvelman, W.J. ten Hoeve, Erna Kalkman, Rosemarijn de Vin, Caroline van den Toorn, Carin van der Ham. Onderste rij: Ria van der Noort, J.F.M. Blankers, Sandra de Raadt, M.K. Liem, Carolien Reijm.

Medewerkers
Huisartsen: J.F.M. Blankers, C.L. van Dalsen, mevr. W.J. ten Hoeve, mevr. M.K. Liem, mevr. M.G. Mes-Krowinkel. Assistentes: Sandra de Raadt, Jorinde van der Tholen, Mariska Plessius, Carin van der Ham, Marleen Wuring, Carolien Reijm, Erna Kalkman, Ria van der Noort, Anouschka Versluijs, Caroline van den Toorn. Praktijkondersteuners: Tineke Heuvelman (poh-s), Rosemarijn de Vin (poh-s), Ellen van den Hoogen (poh-o), Anne van Deijck (poh-ggz), Peter Prins (poh-ggz), Anja Krijne (poh-ggz) en Ditta de Kruijff (poh-ggz), Kees van der Spoel (poh-ggz).

Het rooster van de huisartsen vindt u bij Openingstijden.

Huisartsen
De huisartsen voeren het huisartsenvak in de volle breedte uit. U kunt met al uw zorgvragen bij alle huisartsen terecht. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg en organisatie van de huisartsenpraktijk. Dokter Blankers is kaderarts Diabetes Mellitus. Dat betekent dat hij op het niveau van een specialist bekend is met dit ziektebeeld. Dokter van Dalsen is voorzitter van de Zorggroep Krimpen. Dokter ten Hoeve is met dokter Mes verantwoordelijk voor de kwaliteit. Dokter Liem heeft expertise in kleine chirurgie.

Assistentes
De assistentes hebben een eigen spreekuur voor kleine verrichtingen, zoals het uitspuiten van oren, het aanstippen van wratten, injecties of het maken van een uitstrijkje. U kunt bij de assistentes telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) & Digicoach
Assistente Sandra de Raadt is sinds 2021 Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) Zij kan eenvoudige medische problemen in de huisartsenpraktijk zelfstandig afhandelen. Assistente Marleen Wuring is sinds 2021 Digicoach. Zij ondersteunt haar collega’s in het vergroten van hun digitale vaardigheden.

Praktijkondersteuners
Er zijn op de praktijk drie verschillende soorten praktijkondersteuners: somatiek (poh-s), ouderenzorg (poh-o) en geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz). Lees meer

De praktijkondersteuners somatiek (praktijkverpleegkundigen, poh-s) zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen als diabetes mellitus (suikerziekte), COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en risicofactoren voor hart- en vaatziekten (roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol). Daarnaast ondersteunen zij de huisartsen bij vele werkzaamheden, bijvoorbeeld stoppen met roken, gewichtsbeheersing, het organiseren van thuiszorg, wondzorg. U kunt bij de assistentes telefonisch of aan de balie een afspraak maken. Op maandag, dinsdag en woensdag is Tineke Heuvelman aanwezig. Op maandagochtend, donderdag en vrijdag is Rosemarijn de Vin aanwezig.

Het aandachtspunt van de praktijkondersteuner ouderenzorg (poh-o) is het proactief opsporen van problemen van kwetsbare ouderen en zorgen dat er waar mogelijk adequate zorg ingezet wordt. Doel is dat de gezondheid en het welzijn van de ouderen te bevorderen en ervoor zorgen dat mantelzorgers waar mogelijk minder belast worden. U kunt bij de assistentes telefonisch of aan de balie een afspraak maken. De poh-o Ellen van den Hoogen is op dinsdagen in de praktijk aanwezig. De overige dagen werkt zij vanuit de andere huisartspraktijken in het gezondheidscentrum.

De praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) zijn er om u te begeleiden bij psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek. U kunt bij de assistentes telefonisch, aan de balie of online een afspraak maken. De poh-ggz werken op alle werkdagen in het gezondheidscentrum.

<< Terug

Written by kim-admin-krimpen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *