Blog
Terug naar Praktische informatie

Moet ik naar de huisarts?

<< Terug

Voor betrouwbare online informatie of u met uw klachten de huisarts moet bezoeken kunt u de website Thuisarts.nl raadplegen. Ook kunt u gebruik maken van de app of website “Moet ik naar de dokter?” (MINDD). Beiden zijn goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Zelftriage via MINDD
Sinds de oktober 2021 is de nieuwe module ‘Moet Ik Naar De Dokter?’ geïntegreerd in het online maken van een afspraak via MijnGezondheid.net en MedGemak. Moet ik naar de dokter?  is volledig gericht op het uitvoeren van digitale zelftriage door patiënten. De applicatie is 24 uur per dag te gebruiken en geschikt gemaakt voor alle patiënten. Gebruikers hebben gemiddeld minder dan 1 minuut nodig voor het doorlopen van een digitale triage. Zodra het online afspraak maken (module e-Consult) via MijnGezondheid.net en MedGemak weer “aan” staat, afhankelijk van het beloop van de corona panepidemie zo snel als mogelijk na 1 januari 2022, zullen wij onze patiënten deze functionaliteit bieden.

Blaasontsteking?
Heeft u klachten die op een blaasontsteking zouden kunnen wijzen? U kunt het Vragenlijst urineonderzoek ingevuld meenemen. Anders zal de assistente u vragen of u dit op de praktijk in wilt vullen.

Reizigersadvies nodig?
Wilt u reizigersadvies? Vul dan het formulier Intakeformulier Reisadvisering in en lever dit in zodat de assistente met u kan kijken of het verstandig is een afspraak te maken op het spreekuur. Tijdens het reizigersadvies consult adviseert de huisarts onder andere over vaccinaties, malariaprofylaxe en de preventie van ziekten tijdens een buitenlandse reis. Ook kan de gebruikte medicatie op reis besproken worden, vooral als dit kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers, en/of middelen tegen ADHD zijn. De ziektekostenverzekeraar vergoedt de kosten van een reisconsult en de benodigde vaccinaties vaker niet. Meer informatie op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Keuring
Voor de meeste medische keuringen kunt u een afspraak maken. Te denken valt aan keuringen ten behoeve van het vernieuwen van het rijbewijs, hypotheek, arbeidsgeschiktheid, enzovoort. Hoewel het wettelijk is toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan, keuren wij geen eigen patiënten. Wij vinden dat we niet helemaal onafhankelijk zijn ten opzichte van eigen patiënten. We vinden dat keuringen voor onze patiënten verricht moeten worden door collega huisartsen, bij voorkeur door huisartsen in Krimpen aan den IJssel, omdat zij na uw toestemming ook uw medisch dossier kunnen raadplegen. Wij hanteren de door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gehanteerde tarieven. Lees meer

Verklaring
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over eigen patiënten, waarbij hij of zij een oordeel geeft over de medische geschiktheid of ongeschiktheid van patiënten om bepaalde zaken wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is de patiënt in staat tot werken, kan de patiënt een auto besturen, kan de patiënt naar school gaan of is het terecht dat de geboekte reis wordt geannuleerd? Dergelijke verklaringen worden slechts afgegeven door een onafhankelijk arts die, door de instelling die om de verklaring verzoekt, wordt aangesteld. Zo nodig kan de onafhankelijk arts, met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt, medische informatie opvragen bij de behandelend (huis)arts. Om uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG een zogenaamd weigeringsbriefje opgesteld.

<< Terug

Written by kim-admin-krimpen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *