Voor betrouwbare online-informatie of u met uw klachten de huisarts moet bezoeken kunt u de website Thuisarts.nl raadplegen. Ook kunt u gebruik maken van de website of app “Moet ik naar de dokter?” (MINDD).

Blaasontsteking? Heeft u klachten die op een blaasontsteking zouden kunnen wijzen? U kunt de Vragenlijst urineonderzoek ingevuld meenemen. Anders zal de assistente u vragen om dat in de wachtkamer te doen.

Reizigersadvies nodig? Gaat op reis en wilt advies m.b.t. vaccinaties etc.? Plan dan een Reisconsult in met één van de artsen. Vul het formulier Intakeformulier Reisadvisering in en neem telefonisch contact met ons op, zodat de assistente u een afspraak kan geven. U neemt dan dit formulier en uw vaccinatieboekje mee naar het spreekuur. Tijdens het reizigersadvies-consult adviseert de huisarts onder andere over vaccinaties, malariaprofylaxe en de preventie van ziekten tijdens een buitenlandse reis. Ook kan de gebruikte medicatie op reis besproken worden, vooral als dit kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers, en/of middelen tegen ADHD zijn. De ziektekostenverzekeraar vergoedt de kosten van een reisconsult en de benodigde vaccinaties vaker niet. Meer informatie vindt u op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Keuring Voor de meeste medische keuringen kunt u een afspraak maken. Te denken valt aan keuringen voor rijbewijs, hypotheek, arbeidsgeschiktheid, enzovoort. Hoewel het wettelijk is toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts gedaan word,t keuren wij geen eigen patiënten. Wij vinden dat we niet onafhankelijk zijn ten opzichte van eigen patiënten. En dat keuringen voor onze patiënten verricht moeten worden door collega-huisartsen. Bij voorkeur in Krimpen aan den IJssel omdat zij na uw toestemming ook uw medisch dossier kunnen raadplegen. De tarieven van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) worden gehanteerd.

Verklaring De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over eigen patiënten, waarbij hij of zij een oordeel geeft over de medische geschiktheid of ongeschiktheid van patiënten om bepaalde zaken wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is de patiënt in staat tot werken, kan de patiënt een auto besturen, kan de patiënt naar school gaan of is het terecht dat de geboekte reis wordt geannuleerd? Dergelijke verklaringen worden slechts afgegeven door een onafhankelijk arts die, door de instelling die om de verklaring verzoekt, wordt aangesteld. Zo nodig kan de onafhankelijk arts, met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt, medische informatie opvragen bij de behandelend (huis)arts. Om uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG een zogenaamd Weigeringsbriefje opgesteld.