2024/7/9 – Onze praktijk is opnieuw geaccrediteerd!

De zorgsector verandert snel en richt zich steeds meer op preventie: gezond blijven in plaats van (weer) gezond worden. Multidisciplinaire samenwerking en technologische innovatie leveren een belangrijke bijdrage aan deze nieuwe missie. Nieuwe visies en werkwijzen vragen om aanpassing van wet- en regelgeving, maar ook om extra aandacht voor cliënt- en patiëntveiligheid en kwaliteit binnen de eigen praktijk. Om aan deze hoge kwaliteit te voldoen doet onze praktijk mee aan een jaarlijkse cyclus van praktijkaccreditatie van DEKRA, een toets moment om te bekijken of de praktijk aan alle geldende kwaliteitsnormen kan voldoen. DEKRA toetst tegen verschillende normen of de kwaliteitssystemen en de auditoren hebben veel ervaring in de zorgsector en in het bijzonder de huisartsenpraktijk. Onlangs behaalden we weer de accreditatie en daar zijn we trots op. De geleverde zorg voldoet aan alle kwaliteitseisen.