Op zaterdag 31 oktober 2020 werd aan risicogroepen de griepprik en prik tegen pneumokokken gegeven. Mensen die in aanmerking komen voor de prikken kregen per brief een uitnodiging. Er zijn nog een beperkt aan griepprikken over. De prik tegen pneumonokken komt later dit jaar weer terug, Neem contact op met de assistentes voor meer informatie.

Griep. Ieder jaar komt in Nederland in de winter griep voor. Griep is een infectie aan de luchtwegen en wordt veroorzaakt door het griepvirus. Mensen met een griepinfectie hebben koorts en vaak één of meerdere andere klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, zich niet lekker voelen (algehele malaise), hoesten, een pijnlijke keel en/of neusverkoudheid. De griepprik wordt in Nederland aangeboden aan mensen die meer risico lopen op het krijgen van complicaties bij griep waaronder ouderen en mensen met een longaandoening of andere chronische ziekte. 

Pneumokokkenziekte. Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae. Er bestaan meer dan 90 types van deze bacterie, waarvan 20 types veel voorkomen. Er zijn vaccins ontwikkeld die beschermen tegen de belangrijkste types. Pneumokokken zitten vaak achter in de keel van met name kinderen zonder dat die er ziek van worden. Besmetting vindt plaats door hoesten of niezen. Pneumokokken veroorzaken verschillende soorten infecties zoals oorontstekingen maar ook infecties die leiden tot levensbedreigende ziekten als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en/of ernstige longontsteking (pneumonie). Vooral bij kinderen onder de twee jaar en bij ouderen komen pneumokokkenziektes vaker voor.

Wijziging doelgroep prik tegen pneumokokken. Oorspronkelijk zouden alle mensen van 60, 65, 70 en 75 jaar eens in de vijf jaar in aanmerking komen voor een vaccinatie. Uit onderzoek is echter gebleken dat mensen van 70 jaar en ouder een grotere kans op een ernstig beloop hebben bij zowel pneumokokkeninfectie als bij COVID-19. Daarom heeft de overheid besloten om vanwege de coronacrisis in najaar 2020 alle mensen tussen de 73 en 79 jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie. Onze praktijk kiest ervoor om de vaccinatie tegelijkertijd te geven met de griepvaccinatie. Patienten die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie en/of de pneumokokkenvaccinatie krijgen aparte uitnodigingen voor zaterdag 30 oktober 2020.

Meer informatie? Meer informatie over het pneumokokkenvaccinatieprogramma en de doelgroepwijziging leest u op de website van het RIVM.