Blog
Terug naar Nieuws

Poliklinieken Havenziekenhuis

Het Havenziekenhuis is veranderd in een poliklinisch centrum onder de naam Havenpolikliniek en is geen zelfstandig volledig ziekenhuis meer. Dat is mogelijk gemaakt door de unieke samenwerking tussen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Onder de vlaggen van de betrokken vier ziekenhuizen blijven de goede poliklinische zorg en de toegang tot vervolgzorg behouden voor het centrum van Rotterdam. Voor operaties, ziekenhuisopnames en andere vervolgzorg kunnen patiënten terecht bij:

Erasmus MC: Dermatologie, Kindergeneeskunde (KinderHaven), Pijngeneeskunde, Tropen- en Infectieziekten.

Franciscus Gasthuis & Vlietland: Cardiologie, Keel- Neus- en Oorheelkunde, Longgeneeskunde, Urologie.

Maasstad Ziekenhuis: Geriatrie, Neurologie.

IJsselland Ziekenhuis: Chirurgie (inclusief Academisch Darmcentrum en Academisch Borstkankercentrum), Gynaecologie, Interne Geneeskunde (exclusief Tropen- en Infectieziekten), Neurochirurgie, Orthopedie, Reumatologie.

Written by kim-admin-krimpen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *