Blog
Terug naar Nieuws

Prioritering vaccinatie (wie gaat eerst?)

26/02/2021 – In de recente kamerbrief is groen licht gegeven voor de vervroegde vaccinatie van mensen die een ernstig verhoogd risico lopen op een slecht beloop of overlijden door COVID-19-infectie. Voor twee risicogroepen, namelijk mensen met syndroom van Down en mensen met zeer ernstig overgewicht, is inmiddels een traject in gang gezet. Zij worden door de huisartsen uitgenodigd en gevaccineerd. Voor de overige groepen die onder behandeling zijn van bepaalde medisch specialisten wordt het traject op dit moment uitgewerkt. Klik hier voor actuele informatie.

Belangrijk om te weten:
Iedereen die in aanmerking komt voor dit traject ontvangt vanzelf een uitnodiging. Het is dus niet nodig om een arts hierover te contacteren.

Het kan gebeuren dat mensen uit de hoog-risicogroep al eerder een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen op basis van hun leeftijd dan die via de medisch specialist. Gezien de huidige schaarste van de vaccins, is het advies om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccinatiemoment, en niet te wachten met vaccinatie. Alle geregistreerde vaccins bieden bescherming tegen (ernstige) COVID-19.

Written by Kees van Dalsen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *