<< Terug

Formulieren huisartsenpraktijk
Toestemmingsformulier

Vragenlijst urine-onderzoek

Intakeformulier reisadvisering

Weigeringsbriefje KNMG

Inschrijfformulier

Uitschrijfformulier

Privacy
Onze huisartsenpraktijk is verplicht om nieuwe en bestaande patiënten duidelijk te informeren over wat wij met hun persoonsgegevens doen. Wij hebben dat gedaan door een privacyverklaring op te stellen. U treft de privacyverklaring hier aan.

Aanvraagformulier wijzigen gegevens
Daarnaast geldt dat patiënten het recht hebben om hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Ook hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. U kunt eenvoudig en eenduidig een aanvraag tot inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens indienen door het aanvraagformulier in te vullen.

Medische gegevens delen
Uw toestemming is noodzakelijk voor het opvragen van uw medische gegevens door huisartsenposten, ziekenhuizen, apotheken en andere hulpverleners. Op www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie. U kunt uw toestemming geven bij alle medewerkers van de huisartsenpraktijk of direct toestemming regelen.

Rechten van jongeren vanaf 16 jaar
Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. Een jongere heeft recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming voor een behandeling. In overleg met de jongere kunnen ook de ouders worden geïnformeerd. Echter zonder die informatie kunnen ouders geen gegevens opvragen namens hun kind. Een jongere kan zelf de afspraken maken met de behandelaar. Dit maakt hem of haar ook verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Meestal worden deze kosten vergoed door de ziektekostenverzekering. Is dit niet het geval, dan moet de jongere dit zelf betalen. Als uw kind dit niet kan, zijn de ouders in principe verplicht de rekening te voldoen. De verplichting om de kosten van verzorging en opvoeding te betalen blijft voor ouders namelijk bestaan tot het kind achttien jaar is.

<< Terug