Blog
Terug naar Nieuws

Tweede coronagolf en beschermingsmiddelen

De tweede coronagolf is nog steeds aan de gang. Het aantal patiënten met COVID-19, zeker ook in onze regio, neemt toe. Om ervoor te zorgen dat de normale (non-COVID-19) zorg zo veel mogelijk doorgang vindt, ook tijdens de tweede coronagolf, en verdere verspreiding te beperken hebben we in de huisartsenpraktijk besloten tot extra gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in aanvulling op de reeds bestaande maatregelen.

Omdat wij in de huisartsenpraktijk zorg verlenen aan patiënten die extra kwetsbaar zijn en wij onszelf, andere praktijkmedewerker en patiënten extra willen beschermen nemen wij de volgende extra maatregelen voor het gewone spreekuur.

Routinematig dragen de huisartsen en andere praktijkmedewerkers een doktersjas tijdens het spreekuur met daarnaast een chirurgisch mondneusmasker (mondkapje), eventueel met veiligheidsbril en eventueel handschoenen als we binnen 1.5 meter komen bijvoorbeeld voor lichamelijk onderzoek.

We verzoeken iedereen die de praktijk binnengaat een (niet medisch) mondneusmasker (mondkapje) te gebruiken en de handen te desinfecteren. De desinfectievloeistof vindt u bij de ingang van het gezondheidscentrum. Mondneusmaskers (mondkapjes) worden niet verstrekt.

Bij risicovolle handelingen en bij procedures met groot risico op druppelvorming/spatten bij patiënten zonder verdenking op COVID-19 worden aanvullende maatregelen genomen.

Written by Kees van Dalsen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *