Blog
Terug naar Nieuws

Veelgestelde vragen coronavaccinatie

29/6/2021 – Hier een paar veelgestelde vragen die onze assistentes telkens weer ontvangen. Kijkt u voor alle vragen op de website van het RIVM.

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen. Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft. Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden?

Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen. Stuurt u dan een e-mail naar hkmvaccinatiebewijs@gmail.com, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens. Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe. Dat duurt ongeveer 1 week. Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen. Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

Moeten patiënten die corona hebben doorgemaakt een tweede vaccinatie?

Mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt voordat zij hun eerste vaccinatie ontvangen, zijn met één prik voldoende beschermd. Een uitzondering geldt voor mensen boven de 80 jaar en mensen met een zwak immuunsysteem vanwege een onderliggende aandoening. Voor hen blijft het advies om vast te houden aan twee vaccinaties. Via onderstaande link het volledige verhaal: https://www.rivm.nl/nieuws/met-1-vaccinatie-beschermd-na-doorgemaakte-covid-infectie

Gezondheidsraad adviseert ook tweede prik van AZ te nemen

Op verzoek van VWS heeft de Gezondheidsraad opnieuw advies uitgebracht (externe link) over tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin. Op basis van de laatste informatie vanuit de EMA concludeert de Gezondheidsraad nog steeds dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin gunstig is voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook adviseert de raad AstraZeneca in te blijven zetten bij mensen die al een eerste dosis van het vaccin hebben gehad, ongeacht hun leeftijd. Bovendien stellen ze dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over de werkzaamheid en veiligheid van een mRNA-vaccin als tweede dosis na een eerste dosis AstraZeneca. Mensen die hun eerste AZ-prik bij de huisarts hebben gehad, kunnen dus ook voor hun tweede prik nog steeds bij de huisarts terecht.

Registratie vaccinatie ook in het gele vaccinatiepaspoort of niet?

Er is veel vragen over het “gele vaccinatieboekje” en dat de GGD’en hebben besloten vaker ook in dat boekje de covid-vaccinaties te gaan noteren. Daarom deze toelichting. Het gele vaccinatiepaspoort heeft geen officiële status als het om de covid-vaccinaties gaat. Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo. Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk. Daarin hoeft niets te veranderen, ook al hebben GGD’en nu besloten dat zij stempels gaan zetten. Het maakt voor de waarde van het vaccinatiebewijs niet uit. Als patiënten gewoon zelf het registratiekaartje dat ze al hebben gekregen goed bewaren, dan heeft dat dezelfde waarde als dat ze het in het vaccinatiepaspoort (laten) plakken.

De patiënt heeft een allergische reactie gehad op het griepvaccin, kan deze patiënt een COVID-19 vaccin krijgen?

Anafylactische reactie na een ander vaccin, medicijn, wespensteek, bijensteek of voedingsmiddel is geen contra-indicatie, maar wel een reden tot een langere observatieperiode na de vaccinatie van 30 minuten. Geeft de patiënt NIET preventief een antihistaminicum want daardoor wordt een beginnende anafylactische reactie gemaskeerd. Zie ook: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4-6-geen-contra-indicaties.

Kan de huisarts bij het RIVM of GGD een ander vaccin regelen voor de patiënt?

Nee, dat is niet mogelijk. De overheid beoordeelt op basis van (inter)nationale adviezen welk vaccin voor een bepaalde doelgroep geschikt is. Omdat we nu in het belang van de volksgezondheid zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen willen vaccineren is het helaas niet mogelijk om individuele uitzonderingen te maken op deze vaccinatiestrategie of een ander vaccin aan te vragen. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/kan-ik-zelf-kiezen-voor-een-bepaald-soort-coronavaccin.

Kan een zwangere patiënte worden gevaccineerd? Wanneer kan dat plaatsvinden?

Er wordt nu geadviseerd om zwangeren routinematig te vaccineren, zodra ze hiervoor worden uitgenodigd, met een van de twee mRNA-vaccins. Zwangeren met morbide obesitas en met een andere medische indicatie (griepvaccinatiebeleid) worden via de huisarts uitgenodigd voor een mRNA-vaccinatie bij de GGD. Zwangere zorgverleners, binnen de groepen die nu worden uitgenodigd, komen in aanmerking voor een mRNA-vaccin bij GGD of ziekenhuizen. De overige zwangeren worden op leeftijd (oud naar jong) uitgenodigd volgens het programma voor een mRNA-vaccinatie bij de GGD. Zie ook: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4-2-relatieve-contra-indicaties. Meer informatie over vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap staat op de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Hoe zit het met het vaccinatiebewijs, bijvoorbeeld voor vakanties?

Het kabinet treft voorbereidingen voor de mogelijke inzet van vaccinatiebewijzen. Zowel voor nationale toepassing als in internationaal verband (Digitaal Groen Certificaat, DGC). De minister ziet voor de toepassing van vaccinatiebewijzen drie afhankelijkheden: dit moet medisch verantwoord zijn, het moet technisch uitvoerbaar zijn en de benodigde juridische grondslagen dienen goed te zijn vorm gegeven. De minister verwacht dat het kabinet begin juni een besluit kan nemen over het invoeren van vaccinatiebewijzen in Nederland op basis van verwachte adviezen van de Gezondheidsraad en het Outbreak Management Team (OMT) en de afronding van de technische en juridische voorbereidingen. Dit uitgaande van definitieve Europese besluitvorming over het DGC in juni. Zie voor meer informatie de volledige Kamerbrief.

Written by Kees van Dalsen

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *