Verhoogd risico op huidkanker bij gebruik van hydrochloorthiazide
Farmaco-epidemiologisch onderzoek toont een verhoogd risico aan (ca. 1,3 keer hoger voor basaalcelcarcinoom en 4-7,7 keer hoger voor plaveiselcelcarcinoom) op niet-melanoom huidkanker bij langdurig gebruik van hydrochloorthiazide (HCT). Langdurig gebruik komt overeen met gebruik van 1 dd 25 mg HCT gedurende 5,5 jaar.  Waarschijnlijk is de oorzaak van deze risicotoename meer gevoeligheid voor licht door HCT. De baten/risico balans van HCT blijft positief, zodat patiënten HCT kunnen krijgen en/of het gebruik niet hoeven te staken. Voor de andere thiazidediuretica (chloortalidon en indapamide) is het risico op huidkanker niet onderzocht dan wel niet aangetoond, maar ook deze geven fotosensibiliteit.

Wat zijn de gevolgen?
Wij informeren patiënten die HCT gebruiken over het verhoogde risico op niet-melanoom huidkanker en het over het algemeen milde verloop van BCC en PCC. Daarbij benadrukken we het belang van verstandig zonnen, zoals ook geldt voor de rest van de bevolking. Bij verdachte huidafwijkingen kunnen patiënten contact opnemen met de huisarts. Tevens heroverwegen we het gebruik van HCT bij patiënten die een BCC of PCC hebben (gehad), omdat bij hen het risico op deze vormen van huidkanker verhoogd is. Het advies bij de andere thiazidediuretica (chloortalidon en indapamide) is gelijk.

Huisartsen hoeven niet actief patiënten op te roepen
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert huisartsen om bij een volgende reguliere controle het zonadvies met de patiënt te bespreken en bij patiënten die al eerder een BCC of PCC hebben gehad het gebruik van HCT te heroverwegen. Huisartsen hoeven dus niet actief patiënten op te roepen.