29/3/2023 – COVID-19 vaccinatie beschikbaar voor niet gevaccineerden

Op 10 maart 2023 heeft de minister van VWS besloten dat COVID-19 vaccinatie beschikbaar blijft voor personen die nog geen basisserie of herhaalprik (vanaf 19 september 2022) hebben ontvangen. Er worden geen uitnodigingen meer verstuurd vanuit het RIVM. Het is niet nodig om een herhaalprikronde in het voorjaar van 2023 te organiseren voor de algemene bevolking of voor specifieke doelgroepen. Voor sommige patiënten met een medisch hoog risico (immuungecompromitteerde patiënten) kan een extra herhaalprik wel geïndiceerd zijn. Dit betreft maatwerk op indicatie van de behandelend specialist.

Adviezen over testen, isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vervallen

Per 10 maart 2023 is het advies om bij klachten passend bij COVID-19 een test te doen, vervallen. Ook zijn de adviezen over isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast. Deze wijzigingen zijn verwerkt in deze richtlijn, de bijlage ‘Vaccineren tijdens de COVID-19 pandemie’ is vervallen.