25/3/2023 – Wat is Welzijn op Recept?

Bij mensen met psychosociale problemen, waarvoor geen medische behandeling of verwijzing nodig is, kan de eerstelijns zorgverlener een welzijnsrecept voorschrijven. Hiervoor voert de eerstelijns zorgverlener het zogenaamde ‘andere gesprek’. Het is vooral belangrijk dat het hier gaat om oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

Hoe werkt Welzijn op Recept?

Nadat de cliënt het eens is met de verwijzing wordt toestemming gevraagd of de huisarts de contactgegevens aan de welzijnscoach mag doorgeven. De huisarts of een andere eerstelijns zorgverlener verwijst de cliënt met psychosociale klachten door naar een welzijnscoach. Het primaire doel is het verhogen van het welbevinden. Sociale contacten en deelname aan bepaalde activiteiten hebben een directe invloed op het welzijn. Samen met de cliënt, indien hij/zij er aan toe is, maakt de welzijnscoach een programma op maat, denk aan vrijwilligerswerk, bewegingsprogramma’s of creatieve activiteiten. De coach kan de cliënt helpen met het aanmelden voor een gekozen activiteit. Als de cliënt het fijn vindt als de coach de eerste keer meegaat naar de activiteit, dan is dat mogelijk. De welzijnscoach helpt en begeleidt.

Welzijn op Recept levert maatwerk

Met deze individuele benadering van de cliënt ervaren de deelnemers meer levensvreugde én een betere gezondheid. Het gaat om het proces dat in gang gezet wordt, een proces dat nauw aansluit bij de inwoner en bij zijn/haar tempo. Maatwerk is belangrijk. Verwijzen naar de welzijnscoach betekent: direct helpen. Welzijn op Recept is voor onze praktijk per maart 2023 mogelijk. Vraag ernaar bij de huisarts, verpleegkundige of assistente!