19/1/2024 – Huisartsen krijgen mogelijk meer geld voor het werk dat ze doen. (bron: Nu.nl)
Een rechter oordeelde eind december dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij het vaststellen van tarieven van huisartsen te weinig oog voor kostenstijgingen had.

Toezichthouder NZa bepaalt op basis van onderzoek hoeveel huisartsen moeten verdienen om de kosten van een praktijk te kunnen dragen. Volgens beroepsverenigingen van huisartsen waren de tarieven te laag. De NZa zou te weinig rekening hebben gehouden met kostenstijgingen. De toezichthouder zou te veel uitgaan van de situatie in 2015 en de tarieven jaarlijks verhogen op basis van inflatiecijfers. Maar huisartsenpraktijken zijn sindsdien veranderd.

Zo zijn ze sinds enkele jaren fors meer kwijt aan personeel en huisvesting. Ook hebben ze extra taken gekregen, zoals zorg voor postcovidpatiënten, coördinatie bij psychische zorg en kleine behandelingen die eerder in het ziekenhuis plaatsvonden. Daarom wilden de huisartsen een nieuw kostenonderzoek afdwingen.

De rechter oordeelde dat de NZa onvoldoende heeft geluisterd naar de huisartsen. De toezichthouder moet nieuw onderzoek doen. Totdat het onderzoek is afgerond, blijven de huidige tarieven voor 2023 en 2024 gelden.