26/01/2024 – Advance Care Planning gesprekken van start

Advance care planning (ACP), ofwel vroegtijdige zorgplanning, is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Dit proces loopt vooruit op het moment dat een patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het is dus niet bedoeld enkel voor patiënten die al lijden aan bepaalde aandoeningen. Het doel van ACP is dat de zorg van mensen in hun laatste levensfase beter is afgestemd op hun wensen, en dit niet op dat moment zelf nog allemaal aan bod moet komen.

ACP-gesprekken kunnen relatief intensief zijn, maar leveren ook veel op. Als de zorgprofessional en/of vrijwilliger op de hoogte is van de wensen van de patiënt, komt dit in de eerste plaats de kwaliteit van de zorg rond het levenseinde ten goede. Tevens worden onnodige en onwenselijke opnames hierdoor voorkomen. ACP vermindert ook angst en depressie bij patiënten en in het verlengde daarvan bij hun naasten. Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijkheid is over wat patiënten verstaan onder kwaliteit van leven.

Sinds enige tijd zijn wij op de praktijk ook met deze gesprekken aan de slag gegaan. In zo’n gesprek komt al het bovenstaande aan bod, en wordt er doorgenomen met de patiënt waar zij behoefte aan hebben. Het kan zijn dat een arts hier zelf over begint tijdens een consult, en een afspraak met u zal inplannen. U kunt natuurlijk ook zelf met de praktijk contact opnemen om een gesprek in te plannen.