De digitale huisartsenpraktijk
Via MijnGezondheid.net en MedGemak is het mogelijk om * veilig een online afspraak te maken met gebruik van zelftriage via de systematiek van MINDD (Moet Ik Naar De Dokter), * uw zorgverlener digitaal een vraag te stellen met een e-Consult, en * uw laboratoriumwaarden en medisch dossier in te zien. Daarnaast doet de praktijk aan digitale consultatie van specialisten via VIPLive, Zorgdomein en/of Ksyos en kan de patiënt beeldbellen.

Service en Bereikbaarheid
Onze huisartsenpraktijk sluit 2-jaarlijks een Zorgovereenkomst met onze partner zorgverzekeraar VGZ. In principe volgen wij alle zorgafspraken die zij ons bieden. Onderdeel daarvan is de overeenkomst Service en Bereikbaarheid. We nemen deel aan alle onderdelen.

(A) Aanbieden en stimuleren van de mogelijkheid voor de patiënt voor het digitaal maken van een afspraak. Op de website staat vermeld hoe de patient digitaal een afspraak kan maken. Dit kan in onze praktijk via MijnGezondheid.net of de MedGemak-app. Zie hiervoor blokje ‘Afspraak maken”.

(B) Het hebben en gebruiken van mogelijkheden tot het aanvragen van herhaalrecepten via e-mail, website of herhaalreceptenlijn van de apotheek. Het is mogelijk om 24 uur per dag uw herhaalrecept aan te vragen en op te halen via de website van de apotheek. Zie hiervoor blokje ‘Herhaalrecept’.

(C) Aanbieden en stimuleren van E-consulten waarbij de patiënt binnen 2 werkdagen reactie krijgt. Dit is in verband met de hoge eisen die gesteld worden aan digitale veiligheid en privacy alleen mogelijk als u gebruik maakt van MijnGezondheid.net of met de MedGemak-app. Zie hiervoor blokje ‘E-consult’.

(D) Aanbieden en stimuleren van beeldbellen ter vervanging van een fysiek consult in overleg tussen huisarts en patiënt. Deze mogelijkheid is er via VIPLive. Eenvoudig geregeld voor assistentes, huisartsen en patiënten. Vraag om deze mogelijkheid als u een afspraak maakt bij de assistentes.

(E) Aanbieden en stimuleren van gebruik van digitale advieshulp voor patiënten via thuisarts.nl en/of moetiknaardedokter app (MINDD). MINDD staat voor Moet Ik Naar De Dokter. Deze is ook te downloaden als MINDD app op uw telefoon of bezoekt u de website. Zie hiervoor blokje ‘Moet ik naar de huisarts?’. In 2024 wordt ook gestart met digitale zelftriage voordat u digitaal een afspraak wilt maken op het spreekuur. Zie hiervoor blokje ‘Afspraak maken’.

(F) Aanbieden en stimuleren van de mogelijkheid tot inzien van labuitslagen. Binnen MijnGezondheid.net of met de app MedGemak is dat mogelijk naast het eigen medisch dossier inzien. Zie hiervoor blokje ‘Mijn dossier’.

(G) Aanbieden en stimuleren van de mogelijkheid tot telemonitoring en digitaal doorgeven van thuismetingen, waarbij indien nodig de huisartsenpraktijk de benodigde apparatuur beschikbaar stelt ter voorkoming van consulten in de praktijk. Dit is mogelijk voor patiënten met ernstige luchtwegklachten, hierbij worden een saturatiemeter en een thermometer van de praktijk gebruikt. Ook is het mogelijk uw gewicht, bloeddruk en glucosewaarden door te geven aan de assistentes, huisartsen en/of praktijkverpleegkundigen. Met de (wond)verpleegkundige bewaken we uw wond met foto’s via e-consulten via MijnGezondheid.net of met de app MedGemak. Telemonitoring en thuismetingen projecten worden steeds verder ontwikkeld. Vraag de nieuwste mogelijkheden aan uw huisarts of praktijkverpleegkundige.