<< Terug

Onze huisartsenpraktijk is per 1 januari 2022 weer open voor nieuwe patiënten. Onze praktijk is altijd open voor patiënten die eerder bij ons zijn ingeschreven geweest of als u de (nieuwe) partner of familielid bent van al ingeschreven patiënt(en). Indien u (en uw eventuele gezinsleden) zich wilt laten inschrijven in onze huisartsenpraktijk kunt u tijdens de openingsuren van de praktijk telefonisch contact opnemen met de assistente 0180 512152. Wilt u bij een afspraak alstublieft uw identiteitsbewijs en de pasjes van uw zorgverzekering meenemen?

Kennismakingsgesprek
Het is gebruikelijk om een kennismakingsgesprek met één van de huisartsen in te plannen. Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij iets over onze praktijkorganisatie en kunt u ons informeren over uw medische voorgeschiedenis en/of die van uw gezinsleden. Het kennismakingsgesprek is NIET bedoeld voor het bespreken van klachten.

Vorige huisarts
Aan alle nieuwe patiënten verzoeken wij om het inschrijfformulier te vullen. Wij zullen u ook vragen contact op te nemen met uw vorige huisarts om uw medisch dossier op te laten sturen. Vult u na het kennismakingsgesprek het toestemmingsformulier in. Sommige huisartsen geven het medisch dossier aan hun vertrekkende patiënten mee. Tenslotte zullen we u vragen of u deel wilt nemen aan het Landelijk Schakelpunt, zodat met uw toestemming andere hulpverleners (een deel) van uw dossier kunnen inzien. Geeft u alstublieft ook aan of u bij de vorige huisarts onder behandeling stond van de praktijkondersteuner voor één of meer chronische ziekten, bijvoorbeeld suikerziekte (diabetes mellitus), chronische bronchitis of emfyseem (COPD) en/of hart- en vaatziekten. Wij leveren deze zorg ook.

Als u vertrekt
Indien u vertrekt uit onze huisartsenpraktijk is het van belang dat de nieuwe huisarts uw medisch dossier ontvangt. Wij kunnen dat voor u verzorgen. Hiervoor is een ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier voor het versturen van uw medische gegevens nodig. Het is ook mogelijk dat u het zelf bij ons ophaalt. Het medisch dossier is strikt persoonlijk en kan alleen door uzelf te worden opgehaald. Dat is noodzakelijk voor iedereen van 12 jaar of ouder. Als u door iemand anders dan uzelf uw medisch dossier laat ophalen, dan kan dat alleen als wij een door u en/of uw eventuele oudere gezinsleden ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier ontvangen.

Formulieren huisartsenpraktijk
Toestemmingsformulier 

Vragenlijst urine-onderzoek

Intakeformulier reisadvisering

Weigeringsbriefje KNMG

Inschrijfformulier

Uitschrijfformulier

<< Terug