29/7/2023 – Meer Tijd voor de Patiënt
UPDATE 07/11-2023

De druk op de huisartsenzorg is hoog. Door toenemende vergrijzing, veranderingen in de (jeugd)zorg en verplaatsing van GGZ zorg naar de huisarts, komen er steeds meer zorgvragen op het bordje van de huisarts. Hoe blijf je als huisarts dan goede kwaliteit van zorg leveren? ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ (MTVP) geeft daar het antwoord op.
De ervaringen op andere plekken in Nederland zijn positief. Met MTVP kunnen praktijken meer personeel inzetten en andere verbeterinitiatieven invoeren die bijdragen aan meer tijd voor de patiënt. Met als doel een betere kwaliteit van zorg, verbetering van de werkbeleving van de professionals in de huisartsenpraktijk, een hogere tevredenheid van de patiënt en lagere zorgkosten.

Langere consulten en innovatie
De kerngedachte achter MTVP is dat langere consulten zorgprofessionals in staat stellen om beter door te vragen, betere diagnoses te stellen, en beter te kunnen doorverwijzen. Hierdoor komt er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg en het komen tot de ‘kern’ van de zorgvraag van patiënten. Dit heeft niet alleen minder terugkeer-consulten voor de praktijk tot gevolg, maar ook kan betere vervolgzorg in andere domeinen worden ingericht. Naast een langere consulttijd zijn er ook andere innovaties die bijdragen aan MTVP. Zoals een andere inzet van personeel (taakdifferentiatie), Juiste Zorg op de Juiste Plek, samenwerking met sociaal domein (andere disciplines in het gezondheidscentrum) en inzet van Positieve Gezondheid. Bij al deze componenten zal digitalisering een belangrijke rol spelen.

MTVP in de praktijk
MTVP is ingezet in onze praktijk per april 2023, en is definitief ingevoerd per juli 2023. Het wordt uitgevoerd als project van Mediis, onze partner in Midden-Holland met financiering van zorgverzekeraar VGZ. Nadat we onze beginfase zijn doorgekomen, verloopt MTVP inmiddels soepel, en zijn alle betrokkenen erg tevreden en enthousiast. Onze consulttijden zijn verlengd waardoor er meer tijd kan worden besteed aan een patiënt. Ook hebben we elke dag een vijf-minuten spreekuur voor kleine klachten. Dit spreekuur wordt altijd met een arts en assistente gedraaid en is bedoeld voor 1 kleine klacht. Daarnaast kan er ook een telefonisch consult worden ingepland bij een arts. Hierbij kunt u denken aan het stellen van simpele vragen, of het bespreken van uitslagen. Dit wordt altijd in samenspraak met assistente en/of arts afgesproken.

MTVP is voor al onze patiënten beschikbaar als zij langskomen op het spreekuur. De assistentes geven u alle informatie bij het maken van de afspraak.