Nooit te vroeg om over het einde te beginnen
7/10/2023 – Patiënten en artsen hebben regelmatig gesprekken met ouderen over het levenseinde. Dat zijn niet altijd de makkelijkste gesprekken. Het is daarom fijn als patiënten er al eens goed over nagedacht en gesproken hebben met hun naasten en mantelzorgers. Om het belang en de bewustwording hiervan te vergroten gaat Zorggroep Krimpen groepsbijeenkomsten organiseren voor patiënten die dat willen. De eerste is op:

Wanneer:     9 november 2023
Tijd:              Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar:           In de grote vergaderzaal van het Gezondheidscentrum
Door:            Michaël Kevenaar
Kosten:         Er zijn geen kosten aan verbonden voor patiënten
Aanmelden:  Patiënten melden zich aan bij de eigen huisartsenpraktijk. De praktijk geeft gegevens (naam en telefoonnummer) door aan de Zorggroep.