<< Terug

Medische gegevens delen
Uw toestemming is noodzakelijk voor het opvragen van uw medische gegevens door huisartsenposten, ziekenhuizen, apotheken en andere hulpverleners. Vooral voor de avond-, nacht- en weekendzorg op de huisartsenpost is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts uw medisch dossier kan inzien. Geef uw toestemming door aan de assistente! Weigeren mag natuurlijk ook. Op www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie. U kunt uw toestemming geven bij alle medewerkers van de huisartsenpraktijk of direct toestemming regelen. Sinds de uitbraak van corona worden de gegevens uit uw medisch dossier standaard gedeeld, tenzij u eerder bij ons heeft aangegeven dat u dat weigert  

Mijn dossier inzien
Zelf online uw medisch dossier inzien is mogelijk als u zich succesvol heeft aangemeld voor MijnGezondheid.net én u een verzoek heeft gedaan voor het vrijgeven van uw medische dossier. Als u als patiënt ingeschreven staat in onze huisartsenpraktijk en MijnGezondheid.net herkent u niet, bijvoorbeeld als u nieuw in de praktijk bent gekomen, dan kunt u zich hier aanmelden.

In uw dossier kunt u de volgende zaken zien:

  • E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage
  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Behandeling
  • Profylaxe en voorzorg
  • Actuele medicatie
  • Medicatieovergevoeligheid
  • Correspondentie
  • Resultaten laboratoriumbepalingen en overige onderzoeken, over de laatste veertien maanden

MijnGezondheid.net en MedGemak
Hier vindt u meer informatie over MijnGezondheid.net en de MedGemak app.