Blog
Terug naar Praktische informatie

Mijn dossier

<< Terug

Medische gegevens delen
Uw toestemming is noodzakelijk voor het opvragen van uw medische gegevens door huisartsenposten, ziekenhuizen, apotheken en andere hulpverleners. Vooral voor de avond-, nacht- en weekendzorg op de huisartsenpost is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts uw medisch dossier kan inzien. Geef uw toestemming door aan de assistente! Weigeren mag natuurlijk ook. Op www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie. U kunt uw toestemming geven bij alle medewerkers van de huisartsenpraktijk of direct toestemming regelen. Sinds de uitbraak van corona worden de gegevens uit uw medisch dossier standaard gedeeld, tenzij u eerder bij ons heeft aangegeven dat u dat weigert  

Mijn dossier inzien
Zelf online uw medisch dossier inzien is mogelijk als u zich succesvol heeft aangemeld voor MijnGezondheid.net én u een verzoek heeft gedaan voor het vrijgeven van uw medische dossier. Als u als patiënt ingeschreven staat in onze huisartsenpraktijk kunt u zich hier aanmelden voor MijnGezondheid.net. Tussen het openzetten van het medisch dossier door de huisartsenpraktijk en het daadwerkelijk kunnen inzien van het medisch dossier zit ongeveer 24 uur.

In uw dossier kunt u de volgende zaken zien:

  • E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage
  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Behandeling
  • Profylaxe en voorzorg
  • Actuele medicatie
  • Medicatieovergevoeligheid
  • Correspondentie
  • Resultaten laboratoriumbepalingen en overige onderzoeken, over de laatste veertien maanden

MijnGezondheid.net en MedGemak
Hier vindt u meer informatie over MijnGezondheid.net en de MedGemak app.

 

Written by kim-admin-krimpen

Comments are closed.