Mogelijk zijn patiënten de afgelopen twee jaar onvolledig geïnformeerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in valsartan, ranitidine en nu metformine. Dit geeft onzekerheid voor zowel huisartsen als patiënten en draagt niet bij aan het veilige gebruik van medicatie door patiënten.

Er is behoefte aan goed onderbouwde, feitelijke gegevens, zodat patiënten ook goed en volledig geïnformeerd kunnen worden. Met de informatie die er nu is, lijkt er geen extra veiligheidsrisico voor het gebruik van metformine te zijn. Om die reden adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap (N.H.G.) huisartsen en patiënten om door te gaan met metformine en andere medicijnen.  

Europees onderzoek

Eind 2019 is er een Europees onderzoek gestart naar de mogelijke verontreiniging van metformine met N-nitrosodimethyamine (NDMA). Bedrijven moeten voor 1 oktober hun metformine getest hebben op de aanwezigheid van NDMA en dit bij de registratieautoriteit CBG melden. Vooruitlopend hierop heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het RIVM gevraagd om van twaalf veel gebruikte metformine partijen het gehalte NDMA te bepalen. Volgens deze bepalingen zou in twee van de twaalf partijen mogelijk meer NDMA aangetroffen zijn dan de veiligheidslimiet. Volgens IGJ is het RIVM-onderzoek bedoeld om een grof beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Daarom zijn de metformine partijen met mogelijk te veel NDMA (nog) niet teruggeroepen.

Metformine blijven gebruiken

Metformine is in Nederland met grote voorkeur de eerste keus behandeling voor suikerziekte (diabetes mellitus) Het is effectief, goed onderzocht en veilig en er is veel ervaring mee opgedaan. Metformine wordt daarom veel gebruikt. Er zijn geen vergelijkbare alternatieven.

Staken van metformine levert voor patiënten een aanzienlijk groter risico op dan de mogelijke hoeveelheden NMDA die nu waarschijnlijk aangetroffen zijn. Met de informatie die er nu is, lijkt er geen extra veiligheidsrisico voor het gebruik van metformine te zijn. Het advies aan huisartsen en patiënten is dan ook om door te gaan met metformine.

Nitrosamines

NDMA is een stof die behoort tot de chemische groep van nitrosamines. Nitrosamines zijn geclassificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor mensen. Deze stoffen komen in kleine hoeveelheden ook voor in water en voedingsmiddelen. De kans dat patiënten kanker krijgen na het gebruik van geneesmiddelen die met nitrosamines verontreinigd zijn, is erg klein.

Patiëntinformatie

Op Thuisarts.nl is inmiddels een nieuwsbericht geplaatst waarin patiënten worden opgeroepen om niet te stoppen met het gebruik van metformine.