Vanaf 1 juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om hun patiënten elektronisch inzage te geven in hun medisch dossier. Het doel is dat alle patiënten goed én veilig kunnen beschikken over hun digitale medische gegevens. Per 1 juli kunnen alle patiënten van Huisartsen Krimpen Midden hun medisch dossier online inzien. Zij dienen zich aan te sluiten bij MijnGezondheid.net en een verzoek doen tot het vrijgeven van hun medische dossier. Gaat u voor meer informatie naar blokje “mijn dossier” op onze website www.huisartskrimpen.nl.

Waarom? Online inzage kan een waardevolle toevoeging zijn op het zorgproces, omdat de relatie met de patiënt verandert. De patiënt is met deze inzage beter geïnformeerd, voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan hierdoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. Voor zowel de huisarts als de patiënt zal het even wennen zijn (het ‘gesprek in de spreekkamer’ verandert), maar op deze manier kan er wel een beter wederzijds begrip gekweekt worden. Met online inzage wordt het sneller en concreter duidelijk wat uw patiënt zelf kan doen en waar hij hulp bij nodig heeft. Kortom, online inzage geeft patiënten meer mogelijkheden voor zelfmanagement én kan uiteindelijk tot een daling van zorgconsumptie leiden.

Hoe? Hiervoor moet u zich als patiënt van onze huisartsenpraktijk aansluiten bij MijnGezondheid.net en met een berichtje een verzoek doen tot het vrijgeven van uw dossier. Gaat u voor meer informatie op onze website naar blokje “mijn dossier”.

Wat? De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het medisch dossier:

  • E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage (E=evaluatie of diagnose, P=plan of afspraken)
  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Behandeling
  • Profylaxe en voorzorg
  • Actuele medicatie
  • Medicatieovergevoeligheid
  • Correspondentie
  • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden