Hartekreet. Nee, het virus verspreidt zich niet. U bent de verspreider! Nee, er komt geen medische oplossing. U bent de oplossing! Volg de instructies van de Rijksoverheid op. Houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen Corona.

Medische zorg wordt niet langer meer uitgesteld. Naast alle zorg voor patiënten met een (mogelijke) Covid-19-besmetting, zijn er ook nog veel patiënten met andere klachten die aandacht vragen van de huisarts en het team in de huisartsenpraktijk. Sommige van die klachten kunnen niet (langer) worden uitgesteld. Onze praktijk is sinds 1 juni 2020 weer bereikbaar voor de meeste zorgvragen. Voor acute of niet-uitstelbare zorgvragen zijn wij altijd open en altijd open geweest. Daarbij werken de huisartsenpraktijken in het gezondheidscentrum van Krimpen aan den IJssel nauw samen.

Zoveel mogelijk op afstand. We blijven aansturen om zorgvragen zoveel mogelijk telefonisch, middels beeldbellen en/of via mijngezondheid.net of de app medgemak af te handelen. Voor urgente en niet-uitstelbare zorg (behalve virale klachten) waar fysieke beoordeling van de huisarts nodig is hebben wij zogenaamde normaal spreekuur. Bij twijfel over voor Covid-19-bestaande klachten, wordt u naar het corona-spreekuur verwezen.

Triage. In alle gevallen wordt eerst onderscheid gemaakt tussen coronaverdenking en geen coronaverdenking. Bij alle patiënten die gezien moeten worden in de huisartsenpraktijk moet tevoren vastgesteld worden of er mogelijk sprake is van Covid-19. Dit bepaalt immers in hoeverre Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) noodzakelijk zijn. De triage die door de assistente wordt uitgevoerd is streng. De assistentes zijn bereikbaar op 0180-512152 (druk op “1” bij spoed). In verband hiermee zijn online afspraken maken niet meer mogelijk.

Corona-spreekuur. Na telefonische triage door de assistentes worden patiënten met luchtwegklachten gezien in een aparte corona-spreekkamer in het gezondheidscentrum. De spreekkamer is aan de achterzijde van het gezondheidscentrum bereikbaar. Patiënten worden behandeld door één van de huisartsen die gebruik maakt van beschermende hulpmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen, mondmasker en schort). Op deze manier ouden we onze andere ruimtes in het gezondheidscentrum zoveel mogelijk beschikbaar. Er is geen wachtkamer tijdens het coronaspreekuur om onderlinge besmetting te voorkomen. U wordt dringend verzocht in de auto te wachten. U wordt opgehaald door de arts of de assistente. Leg een A4 met uw naam achter de voorruit en/of vermeldt uw automerk, kleur en kenteken bij de assistentes.

Voorzorgsmaatregelen. Hier zijn de voorzorgsmaatregelen om Covid-19 besmetting te voorkomen in onze praktijkruimten tijdens normale (niet-Covid-19) zorg:

Patiënten worden zoveel mogelijk op tijd geholpen.

Patiënten moeten zoveel mogelijk alleen komen.

We doen er alles aan om het aantal patiënten in de wachtkamer te beperken. Om bij bezoek aan de huisarts de wachttijd in de wachtkamer kort te houden geldt absoluut één consult = één vraag!

U kunt in onze wachtkamer voldoende afstand van elkaar houden. Er is een duidelijke bestikkering van de ingang van de praktijk en in de wachtkamer. Op het wachtkamerscherm en op deuren en muren treft u informatiemateriaal aan.

Er worden extra hygiënemaatregelen genomen in overeenstemming met de adviezen van het RIVM. Er geldt onverminderd: geen handen schudden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.

Mocht er onverhoopt toch een patiënt op het normale spreekuur komen die klachten heeft die kunnen duiden op Covid-19 wordt hij of zij gezien op het corona-spreekuur, zie boven.

Bij risicovolle handelingen worden PBM gebruikt. Risicovolle handelingen zijn diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken.

De huisartsen en assistentes dragen tijdens het spreekuur en andere afspraken waarbij zij patiënten ontmoeten een schone witte doktersjas.

De huisartsen dragen bij lichamelijk onderzoek of tijdens andere handelingen waarbij de huisarts en/of assistente de patient benaderen binnen 1,5 meter een chirurgisch mondmasker, spatbril en handschoenen.

Het afhalen van briefjes, het melden voor spreekuurbezoek en algemene vragen aan de balie worden ontmoedigd.

Ketenzorg. De praktijkverpleegkundige vervangen de “ketenzorg”-consulten door telefonische begeleiding of beeldbellen. Dat is ten eerste omdat patiënten behoren tot de risicogroepen waarbij een Covid-19-infectie ernstiger kan verlopen. Ten tweede om voorwerk te doen te doen om de piek aan controles na de crisis op te vangen. Inmiddels worden de face-to-face contacten met ketenzorg patienten weer opgestart. Om luchtweginfecties tegen te gaan wordt longfunctieonderzoek (spirometrie) uitgesteld.

POH-GGZ. De POH-GGZ vervangt reguliere consulten door telefonische en video-consulten. Per 1 juni 2020 worden de meeste intakes (eerste consulten) face-to-face gedaan.

Altijd actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19). Kijk voor meer informatie over het nieuwe coronavirus op de website van het RIVM. U vindt bij het RIVM ook antwoord op andere vragen over het nieuwe coronavirus. Kijk voor betrouwbare medische informatie over het nieuwe coronavirus op de website van thuisarts.nl. Kijk voor advies over reizen naar buitenland op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijk voor vragen over het nieuwe coronavirus in het verkeer, luchtvaart of openbaar vervoer op de website van het ministerie