31/08/2022 – Per 1 september werkt Soheil Al-Shaibani als basisarts in onze huisartsenpraktijk. Sommige van onze patiënten kennen hem al, want hij is eerder werkzaam geweest als coassistent. Dokter Al-Shaibani neemt als basisarts taken over van de huisartsen en verleent vooral laagcomplexe huisartsgeneeskundige zorg volgens onze protocollen. De basisarts heeft een eigen spreekuur waarin hij patiënten ziet met uiteenlopende en veelvoorkomende klachten. Zeker de eerste weken krijgt hij extra de tijd voor zijn spreekuur. De basisarts werkt altijd onder supervisie van één van de huisartsen, waarbij er altijd de mogelijkheid is om terug te vallen op de expertise van de superviserend huisarts. Daarnaast kan hij terecht voor overleg, met vragen of voor feedback. Bij het maken van de afspraak door de patiënt wordt na triage door onze assistentes altijd aan u gevraagd of u bij de basisarts op het spreekuur wilt komen. Uiteraard kunt u dat weigeren. Het is dan wel mogelijk dat u langer op een afspraak op het spreekuur moet wachten. Hoogcomplexe huisartsgeneeskundige zorg zal niet op het spreekuur van dokter Al-Shaibani geplaatst worden. Uw vragen of opmerkingen kunt u bij de assistentes kwijt.