De privacywet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gaat per 25 mei 2018 in en is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er zijn voor (onder andere) huisartsenpraktijken een aantal nieuwe verplichtingen die erop zijn gericht om gegevens beter te beveiligen, patiënten meer controle te geven over hun gegevens en beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. In de dagelijkse praktijk komt het erop neer dat de huisartsenpraktijk een privacyverklaring heeft opgesteld en verwerkingsovereenkomsten is aangegaan met bedrijven (derden) die in opdracht andermans gegevens be- en/of verwerken. Bij huisartsenpraktijken gaat dit vooral om ICT-leveranciers of ICT-dienstverleners. Daarnaast gaat de communicatie met patiënten, zoals email en online afspraken maken, via een beveiligd patiëntenportaal (MijnGezondheid.net). Daarvoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. “Open” e-mail is helaas niet meer mogelijk. De emailadressen eindigend op @gckrimpen.nl mogen niet meer worden gebruikt voor privacygevoelige informatie. Het veiligere alternatief zorgmail.nl is alleen in antwoord op een email van de huisartsenpraktijk beschikbaar. De communicatie is door dit alles wel veel veiliger en meer up-to-date.