In 2017 werd een enquête gedaan naar de ervaringen van onze patiënten met de zorg van de huisarts. De enquête geeft inzicht in de wijze waarop patiënten de kwaliteit van de dienstverlening in de praktijk beoordelen. De enquête werd door 160 van 200 patiënten ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer (tussen 0 en 10) voor de huisartsenpraktijk was 8,6. 46% gaven de huisartsen een 9 of 10. 53% een 6 tot 8. Hieronder treft u de resultaten per onderdeel.

  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid

98,1% vond dat de praktijk voldoende open was op gunstige tijdstippen, 98,1% kreeg binnen 2 minuten iemand aan de telefoon en 90,9% kon binnen 24 uur op het spreekuur terecht waarvan 88,6% altijd of meestal bij de huisarts van keuze.

  • Accommodatie

98,3% vond de praktijk goed toegankelijk. 54,9% vond dat altijd of meestal gesprekken aan de balie te horen waren in de wachtkamer.

  • Contact met de praktijk en assistente

100% vond dat de assistente hen (meestal) goed hielp, 99,4% vond dat de assistente hen (meestal) serieus nam en 96,8% vond dat de assistente het (meestal) goed beoordeelde als er een afspraak op het spreekuur nodig was.

  • Bejegening door de huisarts

98,7% vond de bejegening door de medewerkers van de praktijk (meestal) behulpzaam. 71,9% werd binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen, 96,7% vond dat de huisarts (meestal) voldoende tijd voor hen had en 99.4% voelde zich (meestal) serieus genomen.

  • Informatievoorziening en communicatie

98% vond dat de huisarts (meestal) dingen op een begrijpelijke manier uitlegde en voelde zich goed geïnformeerd. 19,1% vond dat de huisarts hen soms of niet informeerde over bijwerkingen van geneesmiddelen en 96.6% kreeg (meestal) voldoende hulp bij het vinden van de weg in de gezondheidszorg.

  • Samenwerking met de patiënt

94,1% kon (meestal) meebeslissen bij de behandeling en 96.1% kreeg (meestal) advies bij het advies. Emotionele aandacht bij de gezondheid, preventie en een gesprek over zaken die minder goed waren gegaan werden door respectievelijk 85,7%, 79,3% en 89,6% (meestal) altijd ervaren.

  • Deskundigheid van de huisarts

96,7% had (meestal) vertrouwen in de deskundigheid van de huisarts, 99% vond dat de huisarts (meestal) goed samenwerkte en 90,7% vond dat door de behandeling gezondheidsproblemen (meestal) verminderden.

  • Wat kan beter?

(1) Privacy aan de balie is onvoldoende In de 45 jaar dat de praktijk bestaat in het (oude en nieuwe) gezondheidscentrum is er sprake van een open balie. Een open balie nodigt meer uit dan een gesloten balie, het maakt het contact met de assistente gemakkelijker en de assistente is beter in staat om de patiënten in de wachtkamer te observeren. Daarentegen is er minder sprake van privacy. Als drukke en grote huisartsenpraktijk met ongeveer 8000 patiënten vinden we dat gesprekken aan de balie kort en zakelijk moeten zijn. Voor gesprekken die privé moeten blijven is er de mogelijkheid dat de assistente de patiënt naar een vrije spreekkamer meeneemt. Met het bestuur van het gezondheidscentrum wordt gekeken naar een betere isolatie van de open balie en als de wifi het toelaat wordt er muziek afgespeeld in de wachtkamer. De open balie wordt niet gesloten gemaakt. In 2018 zullen wij mede naar aanleiding van de aanscherping van de privacywetgeving met MijnGezondheid.net gaan werken. Hiermee komen er digitale mogelijkheden om een consult met uw zorgverlener aan te vragen, digitaal een afspraak te maken en/of desgewenst het medisch dossier in te zien. Bij gebruik van dit platform kan de patiënt in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week “aan de balie staan en vragen stellen” zonder dat de privacy in gevaar komt.

(2) Afspraken beginnen op tijd Onder het project “we werken aan uw tijd” vindt er onder andere een betere triage door de assistente plaats. De assistentes hebben hiervoor scholing gevolgd. Helaas stellen niet alle patiënten de als nieuwsgierig ervaren triage door de assistente op prijs. Daarbij komt het vaker dan een keer voor dat patiënten meer vragen hebben dan dat er tijd is gereserveerd. Patiënten moeten zich meer dan vroeger houden aan “één consult duurt één vraag”. Dat levert tijdens het spreekuur soms korzelige gesprekken op met patiënten omdat die toch meer vragen hebben dan ze eigenlijk hebben aangegeven. Daarnaast zijn er nog de spoedgevallen in de praktijk of thuis die door het spoedeisende karakter altijd “tussendoor” komen waardoor de druk op de spreekuurtijden nog toeneemt. Kort gezegd loopt de patiënt minstens zo vaak uit als de dokter. We zijn bereid heel hard te werken aan uw tijd, maar gemakkelijk gaat het niet worden! Tenslotte onderzoekt de huisartsenpraktijk nog de mogelijkheid om op het wachtkamerscherm een melding te plaatsen als het spreekuur langer dan 15 minuten uitloopt.