7/10/2023 – Vanaf 2 oktober start de najaarsronde voor de coronaprik.

De coronaprik is geadviseerd voor de volgende doelgroepen:

  • Mensen van 60 jaar en ouder;
  • Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik;
  • Volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis);
  • Zwangeren;
  • Zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact.

Het RIVM nodigt mensen van 60 jaar en ouder uit. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie. Zij kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD. Dat kan via planjeprik.nl. Onder de 18 jaar is vaccinatie veelal niet nodig, maar wel geïndiceerd in geval van een medisch hoog risico. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts toch gevaccineerd willen worden, kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD.

Bewoners van zorginstellingen krijgen de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, maar kunnen zich desgewenst ook laten prikken op een GGD-priklocatie. Thuiswonende mensen die niet in staat zijn om zelf of met hulp naar een GGD-priklocatie te gaan, maar wel een verhoogd risico hebben op ernstig ziek worden door corona, kunnen contact opnemen met de GGD. Zij zullen thuis door een mobiel team van de GGD worden gevaccineerd.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen, blijft de coronaprik beschikbaar na 2023.