20/10/2021 – Mensen met een allergische reactie op het COVID-19-vaccin hebben een voorlopige contra-indicatie voor een eerste of tweede vaccinatie. Met name met oog op de Deltavariant is het belangrijk voor de bescherming dat een serie afgemaakt wordt. Voor de mensen die een tweede vaccinatie willen ontvangen is er nu een route ingericht. Zij kunnen worden verwezen naar de allergoloog. Uit een pilot van zes ziekenhuizen blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze patiënten alsnog veilig te vaccineren, waarbij de risico’s niet groter zijn dan anders. Het eerdere advies om bij allergische reactie niet te vaccineren komt daarmee te vervallen.

Oproep aan patiënten
Alle mensen die bij de GGD geregistreerd staan als patiënten die een (tweede) vaccinatie hebben afgewezen om medische redenen ontvangen van de GGD een brief. In de brief worden zij verwezen naar hun huisarts. Ook worden via het Nederlands Anafylaxis Netwerk patiënten opgeroepen zich bij u te melden, deze patiënten hebben mogelijk nog geen enkele vaccinatie ontvangen.