29/3/2024 – Covid vaccinaties herhaald in het najaar

De minister van VWS en de gezondheidsraad hebben onlangs besloten dat in het najaar van 2024 opnieuw een COVID-19 vaccinatie wordt aangeboden aan 60-plussers, medische risicogroepen en aan medewerkers in de gezondheidszorg, die direct te maken hebben met kwetsbare patiënten. De huisartsen van onze praktijk adviseren om van het aanbod gebruik te maken.